Vyučujúci

Mgr. Daniel Antalík       MAT-GEO-INF

Mgr. Jarmila Komorová     MAT-FYZ-INF

Mgr. Veronika Štefániková     FYZ-INF

PaedDr. Milan Trnka     INF-GEO

Mgr. Ing.  Peter Valachovič, SchP

 

správca siete: Mgr. Ľubomír Čavara

Vyhľadávanie

© 2014 Všetky práva vyhradené.